AB Proje Akademisi Eğitim & Danışmanlık, uzman kadrosu ile kişi ve kurumların ihtiyacı olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini
sunmaktadır. AB Proje Akademisi, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda tarafsız yol gösterici rolüyle tecrübelerini aktarmakla
birlikte, verilen hizmetin verimliliğini ve günlük hayata entegrasyonundaki başarısını Türkiye genelinde sürdürmektedir.
Türkiye’nin değişen ve gelişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki birçok kurum ve kuruluşun, KOBİ’lere ve girişimcilere
yönelik oldukça fazla sayıda hizmeti olmasına rağmen; KOBİ’lerin ve girişimcilerin söz konusu hizmetlerden etkili olarak faydalanamadığı
düşüncesinden yola çıkılarak, hedef kitle ile “İhtiyaç Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda hedef kitlenin, destek ve
teşviklerden yararlanamamasının temel sebeplerinin, Türkiye’deki destek ve teşvikler ile ilgili bilgi eksikliği ve söz konusu hizmetlerin
dağınık yapısı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ilişkin olarak, destek ve teşviklerin sistematik bir şekilde tek bir çatı altında toplandığı AB
Proje Akademisi Eğitim & Danışmanlık kurulmuştur.
Firmamız, ülkemizde çeşitli kamu kurum/kuruluşları tarafından sunulan ve dağınık yapıda bulunan, yatırıma yönelik destek, hibe, kredi ve
teşviklerin sistematik bir yapıda modellenerek KOBİ’lerin ve girişimcilerin hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, temelleri
2000 yılının sonlarına doğru atılan firmamız, bilgiden değer üretmek anlaşıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.
Çalışmalar neticesinde,Türkiye'de yer alan hibe ve kredi desteklerinin tamamı ile ilgili, güncel ve hedefe yönelik bilgiler, KOBİ’lerin ve
girişimcilerin bilgisine açılmıştır.
Ülkemizin 2023 yılı için 500 Milyar $’lık ihracat ve dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefleri bulunmaktadır. Bu
hedefler için, girişimcilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, yeni ihracat pazarlarının tespit edilmesi ve bu pazarlar ile işbirliklerinin
güçlendirilmesi, kadın girişimciliğin teşvik edilmesi, ülkemiz sanayinin orta teknolojiden yüksek teknolojiye dönüşümünün
gerçekleştirilmesi, ArGe
ve İnovasyon kavramları ile ilgili farkındalığın artırılması gerekmektedir.
AB Proje Akademisi ekibi olarak, üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun bilinciyle, ülkemiz girişimcilerine ve değişimi hedefleyen
KOBİ’lere yardımcı olacak araçları sunmaktayız. Sizleri de bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.


EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİMİZ ÖZEL ve KAMU KURULUŞLARI

 

 • KOBİ İşletmeleri, Yatırımcı Şirketler ve Yeni Girişimciler
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Odalar
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoparklar ve Teknokentler
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Birlikler ve Kooperatifler