AB Proje Akademisi, KOBİ’ lerin STK’ ların ve Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı,  KOSGEB, MFİB, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşması noktasında araştırma, danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermektedir.AB Proje  Danışmanlık sürekli iyileştirme ve geliştirme konusunu kendisine ilke edinmiştir. Firmamız bu ilke çerçevesinde hizmet verdiği kuruluşların yönetim ve üretim süreçlerinde kalite yükselten, maliyet düşüren çalışmalarla hibe desteklerinden yararlanmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

AB Proje Danışmanlık 2001 yılında başladığı danışmanlık faaliyeti ile işletmelerin yatırım ve Ar-Ge projelerine hibe ve teşvik desteği çıkararak 126.000.000 TL proje büyüklüğüne ulaşmış, 3200 direkt istihdam yaratılmasına katkı sağlamıştır. Firmamız oluşturduğu projeler ile çıkardığı hibe ve teşvikler sayesinde ülke sanayimizin gelişmesine, ihracatın artırılmasına, ithal ikame ürünler yaratılmasına, uluslararası rekabet edebilirliğinin geliştirilmesine, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamıştır.

AB Proje Danışmanlık sürekli olarak hibe destekleri için açılan teklif çağrılarını takip ederek, KOBİ’leri, STK’ları ve Yerel Yönetimleri bu fonlar hakkında bilgilendirir, fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşlar için şartnamelere uygun projelendirme çalışmaları yaparak başvuru süreçlerini yerine getirir. İşletmemiz onaylanan Projelerin sürdürülebilirliği noktasında da danışmanlık hizmeti vererek, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarına devam eder.

Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar üye ve aday ülkelerin katkılarıyla oluşturdukları para fonlarını yine üye ve aday ülkelerin yararlanmaları amacıyla hibe destekleri şeklinde kullanıma açmaktadır. Ülkemiz bu hibe desteklerinden, başvuru yapabilecek kuruluşların haberdar olamamaları, şartnamelere uygun projeler hazırlayamamaları veya hazırlanan projelerin iyi yönetilememesi sonucu yeterince faydalanamamaktadır. Faydalanılamayan hibe fonları diğer üye ve aday ülkelere aktarılmaktadır. Bu durum maalesef ülkemizin kullandığından daha fazla miktarı hibe fonlarına aktarmasına neden olmaktadır. Bu noktada AB Proje  Danışmanlık, ülkemizdeki kurumların özelliklede KOBİ’lerin bu hibe desteklerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla kararlı ve aktif bir şekilde çalışmayı kendine amaç edinmiştir

Bloomberg TV’de yayınlanan Tarım Analiz programına konuk olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep Nazlı, IPARD II Programı ve kırsal alanda gerçekleştirilen yatırımların sürdürülebilirliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

9 Eylül Çarşamba günü saat 12.30’da Bloomberg TV’de canlı olarak yayınlanan ve İrfan Donat’ın yapım ve sunuculuğunu yaptığı Tarım Analiz Programına konuk olan Nazlı, “4 yıllık süreçte Kurumumuz çok ciddi yatırımlara vesile oldu. Yaklaşık 11 bin yatırımcı ile sözleşme imzaladık. Hibe desteğimiz ile faaliyete geçen işletmelerde, doğrudan, 41 bin kişiye iş imkânı sağlandı. Bu işletmelerin oluşturduğu ihracat rakamı 50 milyon TL. Yatırımlarımız, tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde hedeflediğimiz tarıma dayalı sanayiye yönelik ihracat rakamı 100 milyon dolar.” ifadelerini kullandı.

IPARD II ile gelen yenilikler 
IPARD II ile gelen yeniliklerden bahseden Nazlı, “IPARD I’de hibe oranlarımız maksimum yüzde 65 idi. IPARD II’de bu oran yüzde 70’e çıkıyor. Kırsal turizm, arıcılık, yerel ürünler, el sanatları gibi alanlarda hibe oranımız yüzde 50’den yüzde 65’e yükseliyor. Et ve süt işleme tesislerinde yüzde 50 olan hibe oranımız yüzde 60’a çıkıyor. Bunun yanında IPARD II ile destek verdiğimiz yatırım alanlarına yenilerini ekledik. Yumurta tavukçuluğu, makine parkları, yenilenebilir enerji bu alanlardan bazıları” dedi.

Yenilenebilir enerji destekleri hakkında bazı önemli detayları izleyiciler ile paylaşan Nazlı, “Yenilenebilir enerji alanında 3 farklı desteğimiz söz konusu. Öncelikle var olan tesislerimizin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yapılacak yatırımlara destek vereceğiz. Bunun yanında gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı enerji yatırımlarına yüzde 65 oranında destek vereceğiz. Üçüncü olarak nüfusu on binin altında olan belediyeler, il özel idareleri, köy idareleri gibi yerlerde 1,2 Milyon Avroya kadar yapacakları projelere yüzde 100 oranında yani tamamını hibe olarak vereceğiz.” diyerek önemli bir bilgiyi de paylaşmış oldu.

“Türkiye’de proje kültürünü oluşturuyoruz” 
“Türkiye’de proje kültürünü oluşturuyoruz” diyen TKDK Başkanı Nazlı, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim yatırımcılarımız için sağlamış olduğumuz en büyük avantajımız, iyi hazırlanmış olan her projeye hibe veriyoruz. Bununla beraber Türkiye’de bir proje kültürü oluşturuyoruz. İlk çağrımızda gelen proje sayısı 41 iken 13. Çağrıda 3 bin 650 adet proje başvurusu gerçekleşmiş. Bunun 2 bin 500’den fazlasını kabul ettik. Toplam başvuru yapan proje sayımız 16 bine yaklaştı ve bunun yaklaşık 11 bini ile sözleşme imzaladık ya da imzalama aşamasındayız.”

TKDK tarafından sağlanan destekler ile üç yüzün üzerinde kırsal turizm tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Nazlı, “Belirli bölgelerde kırsal turizm alanında yoğunlaştık. Nevşehir yöresine sağladığımız destekler ile bu bölge bizim açımızdan bir kırsal turizm bölgesi haline gelmiştir. Bu bölgede çok sayıda otel, restoran, dinlenme tesisi destekledik.” dedi.

Yatırımların sürdürülebilirliği açısından 5 yıllık takip süreci
Hayata geçen yatırımların sürdürülebilirliğine de değinen Nazlı, “Projenin düşünce aşamasından yatırımın tamamlanması ve faaliyete geçmesine kadar her aşamada Kurum olarak bulunuyoruz. Bu açıdan faaliyete geçen bir işletmenin, tesisin sürdürülebilirliği bizim açımızdan çok önemli. Ülke ekonomisine kalıcı etki bırakabilmesi için yatırımın devam ediyor olması çok önemli. Bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yatırım faaliyete geçtikten sonra beş yıl süre ile izleme sürecine tabi tutuyoruz. Ayrıca yatırımcılarımızı bilgilendirmek, aidiyet ve kurum kültürünü artırmaya yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri düzenliyoruz. Eksik oldukları alanda eğitimler düzenleyerek hibe desteği sağladığımız yatırımlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

39 il hakkında çalışma
Gelen bir soru üzerine IPARD Programı kapsamı dışında kalan 39 il hakkında da açıklama da bulunan Nazlı, IPARD Programı, 2000 yılı verileri dikkate alınarak 2006 yılında, önce 20 il ardından 22 il olarak, oluşturulmuş bir program. 81 ilin tamamını destek kapsamına almak için komisyon ile zaman zaman görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ancak bugüne kadar komisyondan olumlu bir yanıt alamadık. Bununla beraber Bakanlığımızın kırsal yatırımları destekleme programı var. Bu programın son iki etabında IPARD kapsamında olmayan 39 ilimiz için bazı özel yatırım alanları oluşturuldu. Dolayısıyla kendi ulusal bütçemizden karşılanacak şekilde 39 ilimiz için var olan bu eksiklik giderilmiş olacak.” dedi.

Son olarak IPARD I Programını kapattıklarını söyleyen Nazlı, 2015’in son çeyreğinde uygulanmaya başlanacağını ifade ettiği IPARD II Programı için girişimcileri yatırım yapmaya davet etti.