AB HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ

*  ÖRNEK PROJELERLE UYGULAMALI EĞİTİM ve GRUP ÇALIŞMASI

*  AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİM DÖKÜMANLARI  

*  AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİM SERTİFİKASI   ( PCM )

*  ADAYLARIMIZ İLE İŞ DETAYLARI HAKKINDA GÖRÜŞME ve PAYLAŞIM YAPILACAKTIR

*  EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTE EDİLMİŞ AB PROJE UZMAN ve EĞİTMENLERİ TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR  

*  ŞİRKETİMİZDE GÖREV ALMAK ve ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN YETERLİLİK SINAVI YAPILACAKTIR ve

    AB PROJE ASİSTANI - PROJE UZMAN YARDIMCISI - PROJE YAZARI -  PROJE DANIŞMANLIK OFİSİ YETKİLİSİ (ŞUBE)

    ÜNVANI İLE GÖREV VERİLECEK MAAŞLI veya SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR

                                            

EĞİTİM YERİ ve TARİHLERİ İÇİN   TIKLAYINIZ

EĞİTİM SAATLERİ  :  10:00 - 18:00             

KONTENJAN          :  ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI 15 KİŞİLİK KONTENJANLA SINIRLIDIR

UZMAN ve EĞİTMENLER  :  ADNAN KANARLI  ( KOBİ TEŞVİK ve PROJE UZMANI ) 

                                                 ÖZLEM CANER YILMAZ  ( STK PROJE UZMANI )
 
                                                 MURAT ACAR  ( AR-GE ve İNOVASYON PROJE UZMANI )

EĞİTİM PROGRAMI  SİZE NELER KAZANDIRACAK ?

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine özel yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB projeleri ile yapılabilmiştir. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ'ler AB başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye'nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.

AB Proje Akademisi Eğitim & Danışmanlık bu süreçte akademik deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB Projeleri Hazırlama, Sosyal Projeler ve Proje Yönetimi Eğitimi'ni başlatmaktadır. 2 günlük eğitim programı kapsamında verilecek temel bilgilerle şirket ve STK'ların AB projesi ve diğer Sosyal Projelere başvuru kapasitelerini geliştirmek hedeflenirken önümüzdeki dönemde daha da fazla ihtiyaç duyulacak AB Proje uzmanının yetişmesine de katkı sağlanacaktır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

Düzenlenen kısa süreli eğitimlerde ilk etapta tüm sosyal projeler için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkanı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır. İkinci bölümde Avrupa Birliği proje formatına odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı .çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Uygulama çalışmalarıyla eğitimin, katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan ve pratik bilgiler sağlaması hedeflenecektir.

Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler AB başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzman yardımcısı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

PROGRAMIN AMACI

AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimleri, katılımcıların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.


PROGRAMA KİMLER KATILMALI

Özel Eğitimlere Üniversitelerin 2 yıllık Yüksek Okul / Lisans / Yüksek Lisans Mezunları / Son Sınıf Öğrencilerinin katılmaları tavsiye edilmektedir. Diğer yandan kamu kurumunda deneyimi olan kişilerde bu eğitime katılabilirler. Üniversitelerin ; Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri,
Çevre mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Mimarlık, Mühendislik, işletme, iktisat, Fen Edebiyat, uluslar arası ilişkileri, İngilizce Öğretmenliği, Eğitim fakültesi, Kimya, fizik, Ziraat, gıda vb bölümler önceliklidir. Daha evvel PCM eğitimi almış olanlar için de bu eğitim tavsiye edilmektedir. Bu eğitimin sadece PCM eğitimi olmadığı, pratik proje hazırlamaya yönelik olduğu ve projelerin püf noktalarının anlatılacağı eğitim olduğu unutulmamalıdır.

*  Danışmanlık yapmak ve kendi işini kurmak isteyenler
*  Girişimciler ( İlgili kurumdan hibe alıp iş kurmak isteyenler )
*  Kişisel kapasitelerini geliştirmek isteyenler
*  Kamu kurumunda Çalışan ve Kurum adına proje yapmak isteyenler
*  Mevcut danışmanlık firmalarına Çözüm ortağı olmak
*  Yerel ve Merkezi idare seçimlerine katılmak ve yönetici olmak isteyenler
*  KOBİ’lere ve kamu kurumlarına proje danışmanlığı yapmak isteyenler
*  AB Proje Uzmanı Olmak isteyenler
*  Şirket Yöneticileri
*  Merkezi ve Yerel idare yöneticileri
*  Yatırım danışmanları
*  Kalite Yönetim Sistemi Danışmanları/Denetçileri
*  Kurumunda proje ofisi kurmak isteyenler (Valilik, Belediye, İl Özel idaresi, Vakıf, Dernek, Odalar, Borsalar)
*  Kalkınma Ajansı vb. kurumlarda çalışmak isteyenler
*  Sürdürülebilir ve yapılabilir her türlü proje yapmak ve yürütmek isteyenler


EĞİTİM SONRASI NELER KAZANACAĞIM VE NE TÜR PROJELER YAPABİLECEĞİM?

*  Kalkınma Ajansı Projeleri
*  AB Projeleri
*  KOBİ Projeleri
*  Turizm ve Çevre Alt Yapısı Projeleri
*  Yerel Kalkınma Girişimleri
*  Eğitim, sosyal, kültürel ve Sivil toplum projeleri
*  Yurt dışı eşleştirme projeleri
*  İPARD 2 Tarım ve Hayvancılık , Kırsal Kalkınma Projeleri
*  TUBİTAK Projeleri
*  Sanayi Bakanlığı Projeleri (Santez)
*  KOSGEB Projeleri ve Hibeleri için iş planı hazırlamak