AB Hibe Proje Akademisi uzman kadrosu ile KOBİ İşletmelerinin ihtiyacı olan proje hazırlama ve danışmanlık hizmetlerini Türkiye genelinde
sürdürmektedir. Müşterilerimize hizmet almak istedikleri alanlarda tarafsız yol gösterici rolüyle tecrübelerini aktarmakla birlikte,
verilen hizmetin verimliliğini ve günlük hayata entegrasyonundaki başarısını günümüze taşımıştır.
 
Türkiye ' nin değişen ve gelişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki birçok kurum ve kuruluşun, KOBİ ' lere ve girişimcilere
yönelik oldukça fazla sayıda hizmeti olmasına rağmen; KOBİ ' lerin ve girişimcilerin söz konusu hizmetlerden etkili olarak faydalanamadığı
düşüncesinden yola çıkılarak, hedef kitle ile “İhtiyaç Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda hedef kitlenin, destek ve
teşviklerden yararlanamamasının temel sebeplerinin, Türkiye’deki destek ve teşvikler ile ilgili bilgi eksikliği ve söz konusu hizmetlerin
dağınık yapısı olduğu ortaya çıkmıştır. Daha sonra Devlet Teşviklerinin ve Hibe Desteklerinin sistematik bir şekilde tek bir çatı altında 
toplandığı AB Hibe Proje Akademisi Danışmanlık Bilişim Turizm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hizmet vermeye başlamıştır.
 
Firmamız, ülkemizde çeşitli kamu kurum/kuruluşları tarafından sunulan ve dağınık yapıda bulunan, yatırıma yönelik destek, hibe ve
teşviklerin sistematik bir yapıda modellenerek KOBİ ' lerin ve girişimcilerin hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 2000 
yılında kurulan firmamız bilgiden değer üretmek anlaşıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çalışmalarımız neticesinde,Türkiye'de yer alan hibe ve kredi desteklerinin tamamı ile ilgili, güncel ve hedefe yönelik bilgiler, KOBİ ' lerin ve
girişimcilerin kullanımına sunulmuştur.
 
Ülkemizin 2023 yılı için 500 Milyar $ ' lık ihracat ve dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefleri bulunmaktadır. Bu
hedefler için, girişimcilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, yeni ihracat pazarlarının tespit edilmesi ve bu pazarlar ile işbirliklerinin
güçlendirilmesi, kadın girişimciliğin teşvik edilmesi, ülkemiz sanayinin orta teknolojiden yüksek teknolojiye dönüşümünün
gerçekleştirilmesi, yerli ve milli üretimin yapılması, Ar - Ge ve İnovasyon kavramları ile ilgili farkındalığın artırılması gerekmektedir.
 
AB Hibe Proje Akademisi ekibi olarak, üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun bilinciyle, ülkemiz girişimcilerine ve değişimi hedefleyen
KOBİ ' lere yardımcı olacak araçları sunmaktayız.