İSTANBUL - ŞİŞLİ      20 - 21 - 22  NİSAN 2019  CUMARTESİ - PAZAR - PAZARTESİ

İstanbul Dışından Katılım ve Konaklama İçin Tel (0212) 234 48 11 Bilgi Verilmesi Gerekmektedir

 

IPARD 2 PROGRAM KONULARI

 

Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında; tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına tahsis edilen hibe destekleri, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) altında verilmektedir. “2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. (*)

IPARD II HAZIRLIKLARI
15. son çağrı yapıldıktan sonra IPARD-1 dönemi  artık sona erecek. Aralık 2015 ' de çağrıya çıkarılması düşünülen IPARD 2 AB komisyonu yetkisi dikkate alındığında çağrının ilan edilme zamanında bir sapma yaşanmıştır.  IPARD-2’nin ise Aralık 2015 tarihinde  çağrıya çıkması planlanmaktadır. IPARD-1’de varolan destek konuları IPARD-2’de de olacak. IPARD-2 programında bazı yenilikler getiriliyor. Birinci programda olmayan bazı yenilikler ve hibe oranlarında bir takım artışlar olacak. IPARD-1 programında en yüksek destek limiti yüzde 65’di, IPARD-2’de destek limiti yüzde 70’e çıkıyor.
IPARD-2’de yeni sektörler destekleyecek Daha önce IPARD-1 programında olmayan fakat IPARD-2 programında bazı sektörler vardı. Örneğin yumurta tavukçuluğu IPARD-1 programında destek kapsamında değildi. Kanatlı sektöründe yani etçil pilic ve hindi destekleniyordu. IPARD-2’de yumurta tavukçuluğunu da destekleme kapsamına alındı.Kaz yetiştiriciliği de destek kapsamına alındı. Diğer bir yenilik ise yenilene bilir enerji desteğidir.Bu destekten belediyeler yüzde yüz yararlanabilecek.Yine aynı kapsmamda yenilenebilir enerji desteği gerçek ve tüzel kişiler içinde destek kapsamına alındı. Şimdi daha önce desteklenen kırmızı et, beyaz et, süt hayvanı yetiştiriciliği, kırsal turizm, el sanatları, yerel ürünler, balıkçılık, su ürünlerini işlenmesi gibi yatırımların desteklenmesine devam edilecek.

IPARD II PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER  

101 – Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri
102 – Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri
201 – Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım Tedbiri
202 – LEADER Tedbiri
301 – Kırsal Altyapı Hizmetleri Tedbiri
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 – Teknik Destek Tedbiri
303 – Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )IPA II’de IPA I’den farklı olarak sektör yaklaşımı benimsenmiştir.  Bu nedenle IPARD programında alt-tedbir kavramı ortadan kalkmıştır.  Tüm tedbirlerde, “motorlu araçlar” uygun harcama kapsamı dışına alınmıştır.